Przeskocz do treści

Terminy egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

Terminy egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 23 -  29 sierpnia 2018 r.

 23.08.2018r.

 • język polski, godz. 9.00, klasy: 1k, 2c, 3L, 4k, 4L – 10
 • język angielski, godz.9.00, klasy: 1a, 2c, 2k, 3a, 4b - s. 214
 • język francuski, godz. 9.00, klasy: 1f - 119
 • wf, godz. 9.00, klasy: 2f – parter

 24.08.2018 r.

 • matematyka, godz. 9.00, klasy: 1k, 1n, 2k, 2m 3n, 4b, 4k  – s. 210

 27.08.2018 r.

 • matematyka, godz. 9.00, klasy: 1b, 1c, 1m, 3k, 3L, 4a, 4L - 210
 • pracownia gastronomiczna, godz.9.00, klasy: 1f – pracownie gastronomiczne

28.08.2018 r.

 • chemia, godz. 9.00, klasy: 1b – s. 214
 • fizyka, godz. 9.00, klasy: 1b – 210
 • geografia, godz. 9.00, klasy: 2b, 2c – s. 4
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, godz. 9.00, klasy: 1c, 1e, 1f, 2e, 2f, 3L  – pracownie gastronomiczne
 • pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, godz. 10.00, klasy: 3k, 4k, 4m, 4n –  pracownie gastronomiczne
 • organizacja usług gastronomicznych, godz. 9.00, klasy: 3k - pracownie gastronomiczne
 • zajęcia praktyczne, godz. 9.00, klasy: 1f, 2e, 3e, 3f – gabinet p. E. Kaczmarskiej

 29.08.2018 r.

 • zasady żywienia człowieka, godz. 9.00, klasy: 1c, 1e, 1f, 1m, 2c - s.116

UWAGA!!! Uczniowie z przedłużoną klasyfikacją

Termin zaliczania 23-29.08.208r.

N-le uczący danego przedmiotu ustalają z uczniem termin zaliczenia indywidualnie.

ZSGH Gdańsk