Przeskocz do treści

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

 

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji obowiązujący w naborze do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.

Załącznik nr 1 

Wykaz konkursów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym.

Załącznik nr 2 

Deklaracja wyboru języka obcego - dotyczy wyłącznie kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia, kucharz.

Załącznik nr 3 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna.

aktualizacja: 14.05.2018

ZSGH Gdańsk