Przeskocz do treści

Opłata za egzamin maturalny (absolwenci)

Opłata za egzamin maturalny (absolwenci)

Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy: 

  1. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny.
  2. w latach ubiegłych (2005-2018) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili.

Przypominam o konieczności:

  • dokonania opłaty za egzamin maturalny w wysokości 50 złotych za 1 egzamin na konto OKE w Gdańsku w terminie od 1 stycznia do 7 lutego 2019 r.,
  • dostarczenia dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dowodu wniesienia opłaty za egzamin maturalny,
  • dostarczenia dyrektorowi ZSGH kopii dowodu wniesienia opłaty za egzamin maturalny w terminie do 7 lutego 2019 r.

Więcej informacji w załączniku...

Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny będzie skutkowało brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

ZSGH Gdańsk