Przeskocz do treści

technik żywienia i usług gastronomicznych

czas trwania nauki 4 lata (menadżer gastronomii)

po ukończeniu szkoły będziesz mógł:

 • kontynuować naukę na każdym kierunku studiów lub wybrać studia ściśle związane z profilem nauczania w technikum: hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie
 • organizować produkcję gastronomiczną,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą
 • organizować gastronomiczną obsługę imprez poza miejscem pracy tzw. "outsaid catering" (imprezy wyjazdowe)
 • organizować bale, wesela i inne przyjęcia okolicznościowe

  Klasa w zawodzie technik kelner i technik żywienia i usług gastronomicznych objęta patronatem Qubus Hotel.

po ukończeniu szkoły będziesz umiał:

 • obliczać wartości energetyczną i odżywczą produktów spożywczych i potraw
 • projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych
 • prawidłowo obsługiwać konsumenta
 • stosować nowoczesne metody zarządzania i marketingu
 • biegle posługiwać się językami obcymi (angielskim, niemieckim/francuskim/włoskim - NOWOŚĆ!)
 • współpracować w zespole

przewidywane miejsca pracy:

• restauracje, hotele, bary, pensjonaty gastronomiczne, stołówki, kawiarnie, domy wczasowe i inne obiekty gastronomiczne Praktykę zawodową organizuje szkoła i odbywa się w restauracjach i hotelach Trójmiasta.

wymagamy od Ciebie: 

 • bardzo dobry stan zdrowia
 • zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego charakteru pracy
 • pełna sprawność fizyczna i psychiczna (odporność na stresy)
 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • miła aparycja, wysoka kultura osobista
 • umiejętność kierowania zespołem
 • poczucie odpowiedzialności, kreatywność myślenia, samodzielność
 • opiekuńczość, życzliwość, uprzejmość
 • uczciwość i dyskrecja
 • spostrzegawczość i podzielność uwagi

(źródło: podstawa programowa kształcenia)

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik organizacji usług gastronomicznych jest przeprowadzany przez OKE na terenie szkoły a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje UE.

KWALIFIKACJA:

Sporządzanie potraw i napojów (TG.07) Egzamin po kl. III

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (TG.16) Egzamin I sem. kl. IV

 

PRZEDMIOTY NA KIERUNKU TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

przedmioty ogólnokształcące

 • j. polski
 • j. angielski
 • j. niemiecki/francuski
 • Wiedza o kulturze
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zajęcia z wychowawcą
 • religia/etyka
 • wychowanie do życia w rodzinie

przedmioty w zakresie rozszerzonym

 • j. angielski
 • biologia

przedmioty uzupełniające

 • historia i społeczeństwo

przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • Działalność gospodarcza w gastronomii
 • Języki obce zawodowe
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Zasady żywienia człowieka
 • Organizacja usług gastronomicznych
 • Organizacja produkcji gastronomicznej

przedmioty zawodowe praktyczne

 • pracownia gastronomiczna
 • pracownia obsługi konsumenta
 • pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej
 • Zajęcia praktyczne

ZSGH Gdańsk