Przeskocz do treści

technik hotelarstwa

Czas trwania nauki 4 lata

po ukończeniu szkoły będziesz mógł

 • kontynuować naukę na każdym kierunku studiów lub wybrać studia ściśle związane z profilem nauczania w technikum: hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie

  Klasa w zawodzie technik hotelarstwa objęta patronatem Grupy Dobry Hotel
 • pracować jako recepcjonista lub pracownik służby pięter w hotelu
 • podjąć pracę w dziale obsługi klienta w nowoczesnej firmie
 • prowadzić własną działalność gospodarczą

w trakcie nauki zdobędziesz umiejętności:

 • sprawnej obsługi klienta w hotelu, biurze podróży
 • wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej komputera
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym (angielskim, francuskim lub niemieckim)
 • tworzenia zasad i programowania produktu turystycznego oraz planowania kosztów imprez turystycznych
 • pracy biurowej i obsługę rachunkową firmy
 • współpracowania w zespole Praktyki zawodowe są organizowane przez szkołę w renomowanych hotelach Trójmiasta.

wymagamy od Ciebie:

 • otwartość na kontakty z ludźmi
 • komunikatywność
 • zdolności językowe i organizacyjne
 • miła aparycja
 • zainteresowanie zawodem
 • umiejętność kierowania zespołem
 • odpowiedzialność, samodzielność
 • życzliwość, uprzejmość
 • uczciwość i dyskrecja
 • spostrzegawczość i podzielność uwagi

(źródło: podstawa programowa kształcenia)

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik hotelarstwa jest przeprowadzany przez OKE na terenie szkoły a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje UE.

 

 KWALIFIKACJA:

Planowanie i realizacja usług w recepcji (TG.12) Egzamin po kl. III

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelowe (TG.13) Egzamin I sem. kl. IV

PRZEDMIOTY NA KIERUNKU TECHNIK HOTELARSTWA:

przedmioty ogólnokształcące

 • j. polski
 • j. angielski
 • j. niemiecki/francuski
 • Wiedza o kulturze
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zajęcia z wychowawcą
 • religia/etyka
 • wychowanie do życia w rodzinie

przedmioty w zakresie rozszerzonym

 • j. angielski
 • geografia

przedmioty uzupełniające

 • historia i społeczeństwo

przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • Organizacja pracy w hotelarstwie
 • Działalność usługowa w recepcji
 • Usługi żywieniowe w hotelarstwie
 • Marketing usług hotelarskich
 • Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
 • Języki obce zawodowe

przedmioty zawodowe praktyczne

 • Techniki pracy w hotelarstwie
 • Pracownia obsługi gościa
 • obsługa informatyczna w hotelarstwie
 • zajęcia praktyczne

ZSGH Gdańsk