Przeskocz do treści

kelner

czas trwania nauki 4 lata

po ukończeniu szkoły będziesz mógł:

 • kontynuować naukę na każdym kierunku studiów lub wybrać studia ściśle związane z profilem nauczania w technikum: hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie.
 • organizować obsługę przyjęć okolicznościowych w zakładach gastronomicznych

  Klasa w zawodzie technik kelner i technik żywienia i usług gastronomicznych objęta patronatem Qubus Hotel.
 • organizować imprezy w warunkach nietypowych

po ukończeniu szkoły będziesz umiał:

 • projektować aranżację sal i pomieszczeń konsumpcyjnych
 • prawidłowo obsługiwać konsumenta
 • planować i sporządzać karty menu
 • prowadzić z działalność gastronomiczną
 • biegle posługiwać się językami obcymi (angielskim, francuskim)
 • współpracować w zespole

Przewidywane miejsca pracy, praktykę organizuje szkoła w:

 • restauracjach, hotelach, pensjonatach gastronomicznych, kawiarniach, domach wczasowych i innych obiektach np. promy, statki.

wymagamy od Ciebie:

 • bardzo dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do pracy w gastronomii)
 • zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego charakteru pracy
 • pełna sprawność fizyczna i psychiczna (odporność na stresy)
 • pozytywne nastawienie do ludzi, łatwość komunikowania się z otoczeniem
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność, odpowiedzialność i kreatywność
 • wysoka kultura osobista, miła aparycja
 • opiekuńczość, życzliwość, uprzejmość
 • uczciwość i dyskrecja
 • spostrzegawczość, podzielność uwagi i dobra pamięć
 • lojalność wobec pracodawcy
 • brak nałogów.

(źródło: podstawa programowa kształcenia)

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu kelner jest przeprowadzany przez OKE na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje UE.

 

KWALIFIKACJA:

Wykonywanie usług kelnerskich (TG.10) Egzamin po III kl.

Organizacja usług gastronomicznych (TG.11) Egzamin I sem. kl. IV

 

PRZEDMIOTY NA KIERUNKU TECHNIK KELNER:

przedmioty ogólnokształcące

 • j. polski
 • j. angielski
 • j. niemiecki/francuski
 • Wiedza o kulturze
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zajęcia z wychowawcą
 • religia/etyka
 • wychowanie do życia w rodzinie

przedmioty w zakresie rozszerzonym

 • j. angielski
 • geografia

przedmioty uzupełniające

 • historia i społeczeństwo

przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • Działalność gospodarcza w gastronomii
 • Języki obce zawodowe
 • Zasady żywienia człowieka
 • Organizacja usług gastronomicznych.
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Usługi kelnerskie

przedmioty zawodowe praktyczne

 • Pracownia usług gastronomicznych (grupy)
 • Pracownia obsługi konsumenta (grupy)
 • Zajęcia praktyczne

ZSGH Gdańsk