Przeskocz do treści

Branżowa szkoła I stopnia: kucharz

Branżowa szkoła I stopnia: kucharz


czas trwania nauki 3 lata

po ukończeniu szkoły będziesz umiał:

 • sporządzać potrawy i napoje
 • profesjonalnie dekorować potrawy
 • obliczać wartości energetyczną i odżywczą produktów spożywczych i potraw

  Klasa w zawodzie kucharz Branżowa Szkoła I Stopnia objęta patronatem Grupy Orbis Hotel Accor Hotels.
 • planować zakupy
 • planować i sporządzać karty menu
 • prowadzić działalność gastronomiczną
 • posługiwać się językami obcymi
 • współpracować w zespole

Absolwent tego kierunku ma wiele możliwości zawodowych, ponieważ: może usamodzielnić się i rozpocząć pracę zawodową w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach oraz restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych Dobry kucharz bez problemu znajdzie pracę.

Pamiętaj! KUCHARZ TO NIE TYLKO FACHOWIEC TO TAKŻE ARTYSTA

Praktykę zawodową organizuje szkoła w restauracjach i hotelach Trójmiasta.

wymagamy od Ciebie:

 • bardzo dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do pracy w gastronomii)
 • zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego charakteru pracy
 • pełna sprawność fizyczna i psychiczna (odporność na stresy)
 • pozytywne nastawienie do ludzi, łatwość komunikowania się z otoczeniem
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność, odpowiedzialność i kreatywność.

(źródło: podstawa programowa kształcenia)

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu kucharz jest przeprowadzany przez OKE na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje UE.

 

KWALIFIKACJA:

Sporządzanie potraw i napojów (TG.07)

PRZEDMIOTY NA KIERUNKU BS KUCHARZ:

przedmioty ogólnokształcące

 • Język polski
 • j. angielski/francuski
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zajęcia z wychowawcą
 • religia/etyka
 • wychowanie do życia w rodzinie

przedmioty zawodowe teoretyczne

 • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • Działalność gospodarcza w gastronomii
 • Języki obce zawodowe
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Zasady żywienia człowieka

przedmioty zawodowe praktyczne

 • Pracownia gastronomiczna
 • Zajęcia praktyczne

ZSGH Gdańsk