Przeskocz do treści

Ubieganie się o duplikat świadectwa/legitymacji

Uczniowie/absolwenci chcący uzyskać duplikat świadectwa szkolnego oraz uczniowie chcący uzyskać duplikat legitymacji szkolnej proszeni są o:

 1. uiszczenie opłaty na podane konto bankowe,
 2. złożenie w szkole:
 • wniosku o wydanie duplikatu świadectwa lub duplikatu legitymacji szkolnej
 • wydrukowanego dowodu wpłaty (potwierdzenie płatności należy wydrukować i dostarczyć lub wysłać na adres meilowy szkoły)

Informacje dodatkowe:

 • wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - do pobrania (link)
 • wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - do pobrania (link)
 • miejsce złożenia:
  • złożenie wniosku o wydanie duplikatu świadectwa odbywa się w administracji (Ip.),
  • złożenie wniosku o wydanie duplikat legitymacji szkolnej odbywa się w sekretariacie uczniowskim (IIp.)
 • opłaty:
  • 9 PLN - za wydanie duplikatu legitymacji  (opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręcznego podpisu).
  • 26 PLN - za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego, legalizacji dokumentu (opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
 • czas oczekiwania:  do 14-dni

UWAGA! Powyższa procedura nie dotyczy identyfikatorów szkolnych.

 • rachunek bankowy szkoły:

56  1240  1268  1111  0010  3854  4274      BANK PEKAO S.A.

[UWAGA! przy dokonywaniu przelewów internetowych w momencie kopiowania i wklejania rachunku bankowego proszę upewnić się, czy został wklejony prawidłowy numer]


Podstawa prawa

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 ze zm.).

 

ZSGH Gdańsk