Przeskocz do treści

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - sesja 1 (styczeń-luty 2019) - sesja 2 (czerwiec-lipiec 2019)

http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_kwalifikacje_PPKwZ_2017/Informacje_i_komunikaty/20180809%20Harmonogram%20egzamin%C3%B3w%20w%202019%20r.%20EPKwZ.PDF

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2018 r. 

Opłata za egzamin w roku 2018

Osoby przystępująca do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny wnosi opłatę:

– w przypadku części pisemnej – 57,73 zł

– w przypadku części praktycznej – 115,47 zł

Wpłat należy dokonywać na konto:

941010 11400170 7922 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu

 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2018 ROKU

Sesja - styczeń 2018

 Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - 23 marca 2018 r.

 25 maja 2018 r.- przekazanie szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018 r.

UWAGA!

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający, którzy przystąpili do egzaminu w sesji 1.: styczeń – luty 2018 r. i nie zdali tego egzaminu, w terminie do 30.03.2018 r.(piątek) mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w Sesji 2.: czerwiec – lipiec 2018


Sesja - czerwiec- lipiec 2018

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec –lipiec 2018 - do 18 lutego 2018 r.

Kwalifikacja T.6    

Część pisemna - 19 czerwca 2018 r.(wtorek)- godz.1000

Część praktyczna - od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r. – według harmonogramu

 Kwalifikacja T.09     

Część pisemna - 19 czerwca 2018 r.(wtorek) - godz.1000

Część praktyczna- od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r. – według harmonogramu

Kwalifikacja T.10   

Część pisemna - 19 czerwca 2018 r.(wtorek)- godz.1200

Część praktyczna - 26 czerwca 2018 r. (wtorek) – godz. 1300

Kwalifikacja T.11   

Część pisemna - 19 czerwca 2018 r.(wtorek)- godz.1000

Część praktyczna - 26 czerwca 2018 r. (wtorek) – godz. 900

Kwalifikacja T.15   

Część pisemna - 19 czerwca 2018 r.(wtorek)- godz.1200

Część praktyczna - 26 czerwca 2018 r. (wtorek) – godz. 1300

  •  Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje - 31 sierpnia 2018 r.
  • Data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje - 31 sierpnia 2018 r. (dla ZSZ)

Komunikat o dostosowaniu warunków i form egzaminu

https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat%20o%20dostosowaniach%20w%20roku%20szkolnym%202017-2018.pdf


Informacja o Egzaminach 2018 - 


 

ZSGH Gdańsk