Przeskocz do treści

Kadra kierownicza


mgr Wiesława Bromber - dyrektor

mgr Beata Wilimberg-Jankowska - wicedyrektor ds. dydaktycznych

mgr Maciej Małecki - wicedyrektor ds. organizacyjnych

mgr Małgorzata Karpińska - wicedyrektor ds. wychowawczych

mgr inż. Elżbieta Kaczmarska - kierownik szkolenia praktycznego

Jacek Dzierżyński - z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

Godziny pracy dyrektora szkoły:

 • Poniedziałek zajęcia dydaktyczne
 • Wtorek ​8.30-15.30
 • ​Środa ​ 8.30-18.00 w dniu zebrań z rodzicami
 • Czwartek ​ 8.30-15.30
 • Piątek ​ 8.30-15.30

Interesanci są przyjmowani w godzinach pracy dyrektora szkoły.

Kadra pedagogicznakadra kierownicza


Wiesława Bromber - dyrektor
Beata Wilimberg-Jankowska - wicedyrektor ds. dydaktycznych
Maciej Małecki - wicedyrektor ds. organizacyjnych
Małgorzata Karpińska - wicedyrektor ds. wychowawczych
Elżbieta Kaczmarska - kierownik szkolenia praktycznego
Jacek Dzierżyński - z-ca dyr. ds. ekonomiczno-administracyjnych


pedagog szkolny - Monika Szuba

psycholog szkolny - Paulina Krzyżanowska


nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących


PERZYŃSKA KRZYSZTOFA j.polski
PIETRUCHA MAŁGORZATA j.polski
SAWICKA ELŻBIETA j. polski
SELEMAN BEATA j. polski
CHORUŻY ANNA j. angielski
CZAJKA ANNA j. angielski
GOŁOŚ GRZEGORZ j. angielski
KAMIŃSKI ŁUKASZ j. angielski
KAŹMIERSKA-KLIK JOANNA j.angielski
MALESZEWSKA MAŁGORZATA j.angielski
NIKULIN-STAWIŃSKA JOANNA j. angielski
PAWELEC ANNA j. angielski
WIŚNIEWSKA ELWIRA j. angielski
DOŁŻYCKA JOANNA j. francuski
RZESZOTARSKA EWA j. francuski
GLONEK IGA j. francuski
KLUKOWSKA AGNIESZKA j. niemiecki
PELOWSKA EWA j. niemiecki
DYMEK WIOLETTA matematyka
KRYSTKIEWICZ MARCIN matematyka
PANEK KATARZYNA matematyka
ZADROWSKA HENRYKA fizyka/matematyka
KOPEĆ ALEKSANDRA biologia
JANDA BERNADETA biologia
BUTKIEWICZ IZABELA chemia
DZIEDZIC DOROTA geografia
PIĄTKOWSKA MONIKA geografia
KRZEWICKA ANNA historia/wos
SOCHACKA BOGUMIŁA historia/wos
SOKOŁOWSKI PIOTR informatyka
TRUKAWKA-ROGIECKA ALEKSANDRA informatyka/matematyka
GRZYWACZ TADEUSZ religia
KUBICKA BEATA religia/historia/wok
ZAWADZKA-GIZA JOLANTA religia/etyka/edukacja dla bezpieczeństwa/język włoski
BIAŁEK JERZY wf
HAP JOANNA wf
KWIATKOWSKA ANNA wf
ŁOJKO KAZIMIERZ wf
ŁUKOWSKI STANISŁAW wf
SAWICKA JOANNA wf
SZUTOWICZ MARIUSZ wf
WSZELAKI ROBERT wf

nauczyciele przedmiotów zawodowych


AUGUSTYNIAK GENOWEFA
BIELECKA-ZIUZIA ANNA
BUDZYŃSKA JOANNA
DUBERT JOANNA
GINTER KAMILA
HOŁOWEŃKO ANNA
JANIK EWA
KOŁACZ MARIOLA
KOWALCZYK PAULINA
KRÓL-KLUSEK RENATA
KRÓTKI ANNA
KRYSZTOFIAK NINA
LEWCZUK ANNA
LASKOWSKA EWA
MARSZAŁEK HALINA
MENDAT ELŻBIETA
PASZKIEWICZ ANNA
STANISŁAWSKA BEATA
RASIŃSKA DOROTA
SZULC MARTA
WARDZIŃSKA-SWADZYNIAK EWA
WIŚNIEWSKI ALEKSANDER

nauczyciel rewalidacji ruchowej  SŁOMIŃSKA ELŻBIETA

Biblioteka GIEDZIEWICZ BOŻENA, GAWINKOWSKA EWA

Z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych (Ip.)  - Jacek Dzierżyński

Kadry  (Ip.)mgr Aleksandra Fijał

Sekretariat główny (parter) - mgr Agata Kowalczyk

 • czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Sekretariat uczniowski (IIp.) - Anna Misztal

 • czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-14.00

Obsługa księgowo-płacowa - Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

rok szk. 2017/2018

Zespoły przedmiotowe:

zespół przedmiotów humanistycznych

 • przewodnicząca: mgr E. Sawicka

zespół języków obcych

 • przewodnicząca: mgr A. Pawelec

zespół przedmiotów ścisłych

 • przewodnicząca: mgr W. Dymek

zespół przedmiotów zawodowych gastronomicznych

 • przewodnicząca: mgr inż. Ewa Janik

zespół przedmiotów zawodowych hotelarskich

 • przewodniczący: mgr E. Laskowska

zespół nauczycieli WF i Edukacji dla bezpieczeństwa

 • przewodniczący: mgr St. Łukowski

Zespoły problemowo-zadaniowe
zespół do spraw ewaluacji

 • przewodnicząca: mgr M. Kołacz

zespół diagnostyczny

 • przewodniczący: mgr M. Krystkiewicz

zespół redakcyjny

 • przewodnicząca: mgr B. Seleman

zespół do spraw prawa szkolnego

 • przewodnicząca: mgr E. Mendat

zespół do współpracy z zagranicą

 • przewodnicząca: mgr J. Dołżycka

zespół odkrywców talentów

 • przewodnicząca: mgr A. Kwiatkowska

zespół ds. specjalnych potrzeb ucznia

 • przewodnicząca: mgr M. Pietrucha

Komisje szkolne

komisja socjalna

 • przewodnicząca: mgr A. Pawelec

komisja do spraw dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli

 • przewodnicząca: mgr W. Dymek

zespół wychowawczy

 • mgr A. Trukawka-Rogiecka

zespół ds. promocji szkoły

 • mgr inż. A. Hołoweńko

Inne funkcje:

edukacja kulturalna dla młodzieży

 • przewodnicząca: dr B. Kubicka

społeczny inspektor pracy

 • mgr inż. G. Augustyniak

biblioteka szkolna

 • mgr B. Giedziewicz, mgr E. Gawinkowska

samorząd uczniowski

 • mgr E. Mendat

Organizacje szkolne:

Szkolne koło miłośników kultury

 • mgr E. Sawicka

Szkolne Koło PCK

 • mgr J.Zawadzka-Giza

Szkolny Klub Pracy i współpracy ze środowiskiem lokalnym

 • mgr E. Mendat

Szkolny Klub Sportowy

 • mgr St. Łukowski, mgr A. Kwiatkowska

Szkolne Koło Caritas

 • mgr T. Grzywacz

Szkolne Koło Podróżnicze "Dookoła świata"

 • mgr J. Zawadzka-Gizam mgr M. Piątkowska

Szkolne Koło Języka Włoskiego "Va bene"

 • mgr M. Maleszewska

Szkolne Koło Turystyczno-Hotelarskie

 • mgr E. Laskowska, mgr B. Stanisławska

Szkolne Koło Miłośników Poezji

 • mgr K. Perzyńska

Szkolne Koło Polonistyczne

 • mgr M. Pietrucha

Szkolne Koło języka angielskiego "Multimedialny Samouk"

 • mgr A. Choruży

Szkolne Pogotowie Psychologiczne

 • mgr K. Senkbeil

Programy, projekty

 • projekt "Przekraczając granice", "Wielokulturowość" - mgr J. Zawadzka-Giza
 • program e-Twinning - mgr Ł. Kamiński, mgr A. Choruży

NASZ ABSOLWENT JEST KOMPETENTNY, PROFESJONALNY I POSZUKIWANY NA RYNKU PRACY

1. posiada wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do podjęcia pracy w gastronomii, hotelarstwie, turystyce,

2. posiada umiejętności kluczowe:

 • czytanie ze zrozumieniem,
 • poprawne mówienie i pisanie w języku ojczystym co najmniej na poziomie podstawowym,
 • poprawne porozumiewanie się co najmniej w jednym języku obcym i stosowanie słownictwa ogólnego i zawodowego,
 • korzystanie z różnych źródeł informacji, w tym z technik informatycznych,
 • rozwiązywanie problemów i wnioskowanie,

3. potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role w grupie,

4. ma świadomość konieczności nieustannego doskonalenia i dokształcania w celu dostosowania się do wymogów rynku pracy,

5. identyfikuje się z pozytywnymi wartościami i zasadami moralnymi, takimi jak:

 • uczciwość,
 • tolerancja dla odmiennych kultur, religii, przekonań
 • pracowitość,
 • uprzejmość i otwartość w relacjach międzyludzkich,

6. zna historię i walory Polski oraz swojego regionu, przejawia postawy patriotyczne i proeuropejskie,

7. potrafi świadomie korzystać z dóbr kultury,

8. ma świadomość odpowiedzialności za zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych.

 Tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów" został przyznany naszej szkole, czyli Zespołowi Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich w Gdańsku, przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w kwietniu 2011 roku.

Nasza szkoła jest placówką, która zapewnia młodzieży dostęp do nauki z zakresu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także wspiera rozwój uczniów utalentowanych.

Przyznanie tytułu"Szkoły Odkrywców Talentów"

W trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciele naszej szkoły tworzą przyjazną atmosferę pracy z młodzieżą, dzięki czemu nasi uczniowie mają wiele osiągnięć w różnych dziedzinach zarówno w kraju jak i za granicą.

Nasza szkoła wspiera uczniów zainteresowanych:

 • Sportem (Szkolne Koło Sportowe - piłka siatkowa, piłka koszykowa, zajęcia taneczne, szkolny klub fitness)
 • Wolontariatem (Koło Wolontariatu - współpraca z Hospicjum Pallotynum i z Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza,z Caritas, WOSP, honorowe krwiodawstwo: jesteśmy jedyną szkołą ponadgimnazjalną w Gdańsku, która regularnie oddaje krew)
 • Rozwojem artystycznym (Szkolne Koło Teatralne SZKOT – współpraca z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, warsztaty teatralne, spektakle i konkursy w języku angielskim; Koło Miłośników Kultury - uzdolnienia polonistyczno-artystyczne, konkursy i inscenizacje)
 • Przedmiotami zawodowymi (konkursy gastronomiczne i hotelarskie)
 • Praktyką zawodową we Francji (Koło Sympatyków Języka Francuskiego, wyjazd na dwu- lub trzymiesięczną praktykę zawodową do Ecully koło Lyonu)
 • językami obcymi (zajęcia pozalekcyjne z j.angielskiego, j.francuskiego, j. niemieckiego)
 • i wiele, wiele innych.....

Oferta naszej szkoły adresowana jest do uczniów o różnorodnych zainteresowaniach i predyspozycjach, a szeroki wachlarz zajęć dodatkowych pomoże każdemu uczniowi rozwijać pasje i talenty.

Znajdujemy się na ogólnopolskiej mapie szkół odkrywców talentów przedstawionej na stronie www.roktalentow.men.gov.pl

ZSGH Gdańsk