Przeskocz do treści

PO WER - Hiszpański staż drogą do kariery 

 

Projekt Hiszpański staż kluczem do kariery – Spanish traineeship a pathway to career o numerze 2017-1-PL01-KA102-036701 w ramach  projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe otrzymał dofinansowanie w wysokości 238 821,26PLN (47 756,00 EUR).

Projekt skierowany jest do klas drugich 2017/18 (pierwszych 2016/17). Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli odbyć miesięczne praktyki zawodowe w wymiarze 26 dni (28 dni wraz z podróżą), w zakładach gastronomicznych i hotelarskich w Walencji, w Hiszpanii i zdobyć praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinąć kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami, w tym Europass Mobilność. Okres trwania projektu: 04.09.2017 – 03.02.20

Patronaty Honorowe nad projektem objęli Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii,  Prezydent Polskiej Akademii Gastronomicznej Pan Maciej Dobrzyniecki, Prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich Pan Krzysztof Szulborski, Pomorska Akademia Kulinarna. Patronat medialny objęła Edukacja Pomorska.

                  

        


Regulamin rekrutacji

Regulamin uczestnictwa 


  • lista zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji  - link
  • lista zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji  - link
  • lista zakwalifikowanych do IV etapu rekrutacji  - link
  • LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU - LINK 

Harmonogram zajęć z języka hiszpańskiego link


17.01.2018 - odbyło się spotkanie informacyjne na temat organizacji i działań projektowych z uczestniczkami i uczestnikami projektu oraz rodzicami. Przeprowadzono ankietę ewaluacyjną nt. procesu rekrutacji oraz podpisane zostały regulaminy uczestnictwa w projekcie.

18.12.2017 - ogłoszenie listy uczestników projektu. 21.12.2017 ostateczne zatwierdzenie listy zakwalifikowanych i listy rezerwowej.

11.12. - 14.12.2017 - ostatni, IV etap rekrutacji - rozmowy rekrutacyjne.

05.12.2017 - III etap rekrutacji - test psychologiczny.

23.11.2017 - rozpoczął się II etap rekrutacji. Do 04.12. kandydaci składają formularze rekrutacyjne w sekretariacie szkoły.

08.11.2017 - odbyło się spotkanie w sprawie rekrutacji, przedstawiono etapy rekrutacji i obieg dokumentacji w całym procesie rekrutacyjnym.

06.11.2017 - rozpoczął się I etap rekrutacji - przesyłanie na adres mailowy projektu CV i listu motywacyjnego. Potrwa do 22.11.2017

ZSGH Gdańsk