Przeskocz do treści

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Monika Szuba (pokój 220, II piętro)

 • poniedziałek 8:00 - 12:00
 • wtorek 8:00-12.00
 • środa 11.00 - 15:00
 • czwartek  8:00 - 12:00
 • piątek 11.00 - 15.00

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Paulina Krzyżanowska (pokój 19, parter)

 • poniedziałek 10.15 - 15.15
 • wtorek 11:00 - 15.00
 • środa 8.00 - 13.00
 • czwartek 10.00 - 15.00
 • piątek 8:00 - 11:00

Jako skontaktować się z pedagogiem/psychologiem?

Uczniowie mogą umawiać się na przerwach (jest to niezbędne z uwagi na nieprzewidywane zastępstwa) lub, w sytuacjach kryzysowych, zostaną przyjęci bez kolejki.

Rodzice, którzy chcą ustalić termin konsultacji mogą dzwonić codziennie bezpośrednio do gabinetu psychologa (tel. 58 732 80 28) lub do gabinetu pedagoga (tel. 58 732 80 37) w godzinach ich pracy.

Serdecznie zachęcamy do współpracy 🙂

mgr Monika Szuba

mgr Paulina Krzyżanowska

Jeśli jesteś uczniem / uczennicą ZSGH i chcesz:

 • sprawdzić się na scenie
 • promować wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień poprzez spektakle edukacyjno-profilaktyczne
 • wziąć udział w wielu ciekawych warsztatach
 • poznać warsztat aktorski
 • rozwijać własne zainteresowania i umiejętności

... przyjdź na casting 10 listopada o godz. 15:50 sala 109 (fitness) w ZSGH i utwórz z nami grupę teatralno- profilaktyczną PatPORT Wrzeszcz. Grupa ta będzie prowadzić działania zgodne z ogólnopolskim programem "Profilaktyka a TY?"
Serdecznie zapraszamy :))

Program PaTPort Wrzeszcz [.pdf]

Drugie spotkanie grupy wsparcia dla rodziców odbędzie się 22 września o godz 17:30 sala 12

Grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów

Zachęcamy do uczestnictwa w grupie wsparcia dla rodziców/prawnych opiekunów. Grupa ta będzie miała charakter edukacyjno-warsztatowy. Spotkania będą odbywać się co dwa tygodnie we wtorki po 2 godziny. Jeśli zgłosi się odpowiednia ilość chętnych rodziców to pierwsze spotkanie odbędzie się 15 września 2015 o godz. 18:00 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku. W sumie przewidywanych jest 8 warsztatów.

Poniżej przedstawiamy tematykę spotkań:

 • Jakie problemy/trudności ma moje dziecko – czy je znam? Czy potrafię rozpoznać?
 • Jak rozmawiać z dzieckiem? – skuteczna komunikacja
 • Jak reagować w sytuacjach kryzysowych?
 • Problemy wieku dojrzewania
 • Budowanie zdrowych, opartych na szacunku relacji z dziećmi

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny, pod numerami telefonów: 58 732 80 28 (gabinet psychologa szkolnego) lub 58 732 80 37 (gabinet pedagoga szkolnego).

Zajęcia dla rodziców/opiekunów z funkcjonariuszami Straży Miejskiej

Serdecznie zapraszamy na zajęcia z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, na których to rodzice / prawni opiekunowie otrzymają informacje dot. spraw wychowawczych oraz odpowiedzialności za zachowanie swojego dziecka. Przekazane zostaną także materiały edukacyjno-informacyjne opracowane w ramach programu “ Nie szkodzić – czyli odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne”. Jeśli zgłosi się odpowiednia ilość chętnych rodziców to zajęcia odbędą się w terminie kolejnego zebrania z rodzicami, to jest 18 listopada 2015 o godz. 18:00. Zainteresowanych rodziców / opiekunów prawnych prosimy o kontakt telefoniczny, pod numerami telefonów: 58 732 80 28 (gabinet psychologa szkolnego) lub 58 732 80 37 (gabinet pedagoga szkolnego).

ZSGH Gdańsk