Przeskocz do treści

Nowo otwarta Restauracja "Śląska 19"  Gdańsk-Przymorze, Śląska 19 poszukuje kucharzy, pomocy kuchennej, osoby na zmywak, kelnerów. W/w restauracja poszukuje osoby do pracy stałej i dorywczej. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie c.v. na adres

e-mail: info@republika-smaku.pl

Przy składaniu dokumentów aplikacyjnych należy dodać klauzulę o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Bursa Gdańska  przy ul. Piramowicza 1/2 poszukuje od stycznia 2018r. pracownika/pracownicę na stanowisko pomoc kuchenna.

 OFERTA: * ciekawa i stabilna praca

* możliwość rozwoju i udziału w szkoleniach

* praca w przyjaznej atmosferze, w dynamicznym, otwartym zespole

* szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego

* nagrody i premie za dobre wyniki pracy

 ZADANIA: * przygotowywanie produktów zgodnie ze standardami oraz dbanie o ich jak najwyższa jakość

* utrzymywanie czystości w miejscu pracy

* współpraca w zespole i wsparcie w realizacji zadań

 OCZEKIWANIA: * otwartość i komunikatywność

* pozytywna energia i pomysłowość

* dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie

* umiejętność pracy w zespole

*badania sanitarno-epidemiologiczne

 

 

Nabór na stanowisko:

młodszy referent działu kwatermistrzowskiego/szef kuchni

Dyrektor Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce ogłasza nabór do służby w Służbie Więziennej na stanowisko młodszy referent działu kwatermistrzowskiego/ szef kuchni

Dodatkowe informacje:

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi oraz wszelkich informacji na temat naboru udziela Dział Kadr Zakładu Karnego w Gdańsku- Przeróbce, ul. Siennicka 23
tel. 058 766-93-08 (04, 09)

Liczba osób przewidzianych do przyjęcia - 1
Planowany termin przyjęcia do służby: II półrocze 2017 r.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U. 2017r, poz.631)

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz.U. Nr 186 poz.1247)

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014r w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby (Dz.U. z 2014r, poz.1989)

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015r, poz.1580)

Wymagania stawiane kandydatom:

- wykształcenie średnie gastronomiczne lub średnie i ukończone odpowiednie szkolenia/ kursy gastronomiczne

- mile widziane prawo jazdy kat. B
- obywatelstwo polskie
- uregulowany stosunek do służby wojskowej
- korzystanie z pełni praw publicznych
- osoba, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań
- osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby

Wymagane dokumenty:

- pisemne podanie o przyjęcie do służby
- wypełniona ankieta personalna - 1 aktualna fotografia w formacie wymaganym do dowodu osobistego

Wymagane dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Etapy postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

- ocena złożonych dokumentów
- rozmowa kwalifikacyjna
- uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych
- test sprawności fizycznej kandydata
- ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej
- sprawdzenie prawdziwości danych zawartych w ankiecie personalnej
- sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata
- zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej

W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ KIEROWNIKA JEDNOSTKI DECYZJI O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST DO DOSTARCZENIA NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW W TERMINIE 7 DNI OD DNIA TELEFONICZNEGO WEZWANIA:

- dowód osobisty - ksero
- świadectwa pracy lub służby - ksero
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne np. potwierdzające dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe i naukowe, opinie polecające - ksero
- książeczkę wojskową - ksero stron: ze zdjęciem, z wpisem o przynależności do WKU, z kategorią zdrowia, terminem odbywania służby wojskowej, z wpisem o przeniesieniu do rezerwy
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia testu sprawności fizycznej
- odpis skrócony aktu urodzenia - ksero
- odpis skrócony aktu urodzenia dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa - ksero

Niekompletna dokumentacja nie będzie przyjmowana.

Ankiety personalne są do odbioru w dziale kadr Zakładu Karnego w Gdańsku w godz. 08:00- 15.00 oraz na stronie:

http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/

Termin i miejsce składania dokumentów:

do dnia 30 września 2017 r. z dopiskiem „DKW”

 1. a) osobiście w siedzibie Zakładu Karnego
 2. b) listownie na adres:

Zakład Karny Gdańsk-Przeróbka

ul.Siennicka 23 80-758 Gdańsk

 1. c) drogą elektroniczną na adres e-mail: zk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminach przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Nie zwracamy dokumentów.

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.

Hotel Radisson Blu w Gdańsku , pięciogwiazdkowy hotel zarządzany przez międzynarodową Grupę Carlson Rezidor Hotel Group poszukuje kandydatów na stanowisko:

KUCHARZ

Hotel poszukuje osoby:

 • Gotowe do pracy zmianowej
 • Posiadające doświadczenie na podobnym stanowisku lub osób z wykształceniem gastronomicznym
 • Dobrze zorganizowane i dokładne
 • Energiczne
 • Pozytywnie nastawione do życia i do ludzi
 • Otwarte na nowe wyzwania i doświadczenia .

Hotel oferuje:

 • Umowę o prace na cały bądź część etatu
 • Elastyczne godziny pracy
 • Pracę w dynamicznym i profesjonalnym zespole w najlepszym hotelu w Trójmieście
 • Przeszkolenie dla osób, które mają małe doświadczenie
 • Bezpłatne posiłki pracownicze
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Uniformy i ich darmowe czyszczenie w pralni hotelowej
 • Wynagrodzenie zawsze wypłacane w terminie
 • Pełne zaplecze socjalne
 • Rabaty na wyroby własne
 • Zniżki na usługi hotelowe na całym świecie

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: Radisson Blu Hotel Gdańsk

 • ul. Długi Targ 19/ Powroźnicza
 • monika.gibalska@radissonblu.com
 • 80-828 Gdańsk

Hampton By Hilton Gdańsk Airport
Gdańsk ul. Juliusza Słowackiego 220 poszukuje pełnoletnich kucharzy do pracy na umowę zlecenie lub umowę o pracę.

Wymagania:

- aktualna książeczka do celów sanitarno - epidemiologicznych

- dyspozycyjność i sumienność

- dobra organizacja pracy

- uczciwość, bezkonfliktowość, umiejętność pracy w zespole.

Firma prosi, przy składaniu dokumentów aplikacyjnych, o dodanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Kontakt:  monika.kowalska@hilton.com

BAR MERK zatrudni osoby do pracy na stanowiskach: kelnerka, kelner, kucharz, pomoc kuchenna, osoba na zmywak.

Wymagania: doświadczenie w gastronomii, aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, zaangażowanie w wykonywaną pracę. Firma oferuje: umowę, dobre zarobki, wyżywienie, miłą atmosferę oraz możliwość zakwaterowania.

Praca o charakterze sezonowym: od 01.07-31.08.2017r. (do uzgodnienia).

CV oraz ewentualne pytania proszę kierować na adres: praca.merk@gmail.com

ZSGH Gdańsk