Przeskocz do treści

Ostateczny harmonogram ustnych egzaminów maturalnych


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2018 roku [aktualizacja z 29.08.2017 r.]


więcej informacji: 

 

Informacja dla absolwentów dot. opłaty za egzamin maturalny


UWAGA!

Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny (załącznik 26a) wraz z dowodem jej wniesienia absolwent składa dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r. Kopię w/w dokumentów absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.


 

ZSGH Gdańsk