Przeskocz do treści

PRAKTYKI NA PROMACH UNITY LINE

Informujemy o możliwości odbycia dwutygodniowej praktyki na promach firmy Unity Line, które pływają na trasie Świnoujście – Szwecja - Świnoujście. Jest to oferta skierowana  dla uczniów ZSGH w zawodzie technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych i kucharzy.

Praktyki na promach Unity Line Sp. z o.o. są bezpłatne, oraz skierowane do pełnoletnich uczniów (ukończone 18 lat).

Praktykant ma zagwarantowany nocleg, wyżywienie i zwrot kosztów podróży  (Gdańsk – Świnoujście – Gdańsk).

Wymagane dokumenty:

 • aktualna książeczka badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • dowód osobisty lub paszport
 • ubezpieczenie NNW na czas pracy na promie

Praktyki na promach odbywają się w działach: 

 • recepcja
 • housekeeping
 • kafeteria i sekcja dla kierowców
 • bary i restauracje
 • sklep
 • kuchnia (osoby uczące się na kierunku gastronomicznym)

Na zakończenie każda osoba otrzymuje certyfikat odbycia praktyki na promie w dwóch wersjach językowych (w j. polskim i angielskim).

Zgłoszenia przyjmuje Kierownik szkolenia praktycznego

Termin odbycia praktyki:

 • 14.04 – 28.04.2018 dla Technikum Hotelarskiego
 • 16.06 – 30.06.2018 dla Technikum Hotelarskiego
 • 25.06 – 09.07.2018 dla Technikum Hotelarskiego
 • 09.09 – 23.09.2018 dla kucharzy, TZiUG, Technikum Hotelarskiego

Liczba miejsc ograniczona.


 Ogólny zarys praktyki - do pobrania 


 

Zapewniamy naszym uczniom kształcenie zawodowe w dobrze wyposażonych pracowniach technologicznych oraz praktyczną naukę zawodu w renomowanych hotelach, restauracjach oraz innych dobrze prosperujących firmach.

Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zwodzie, m.in.

 • pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
 • zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości teoretycznych;
 • doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
 • wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
 • przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji;
 • poznanie działalności firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej;
 • zapoznanie się z zakresem i rodzajem produkcji, usług oraz ich jakością i sprzedażą;
 • opanowanie umiejętności posługiwania się dokumentacją gastronomiczną lub hotelową;
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy;
 • poszanowanie mienia;
 • wyrobienie nawyków kulturalnej i uprzejmej obsługi klientów;

Praktyka zawodowa:

1. Dzienniczek zajęć praktycznych

2. Dziennik z praktyki zawodowej

3. Regulamin praktycznej nauki zawodu

 • regulamin

4. Szczegółowe kryteria oceniania

Od I-szej klasy na zajęciach w pracowniach technologicznych w zawodach Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Kelner, Technik Hotelarstwa oraz ZSZ–kucharz będą obowiązywały stroje służbowe uczniów; więcej informacji u wychowawców oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

ZSGH Gdańsk