Przeskocz do treści

  

Sprawozdanie z realizacji projektu:  ERASMUS +, nr 2017-1-PL01-KA101-038118: „Profesjonalny nauczyciel kształci się przez całe życie”.

 

Projekt „Profesjonalny nauczyciel kształci się przez całe życie” zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna realizowany w  Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, Aleja Legionów 7, 80-441 Gdańsk od 01.06.2017 do 28.02.2019

Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 32 847,00 EUR

 

Realizacja projektu

  1. Przygotowanie językowo – kulturoznawczym trwające od lutego 2018 do czerwca 2018 roku. Przygotowanie językowe polegało na uczestniczeniu w zajęciach z języka angielskiego przed wyjazdem na mobilności do szkoły językowej ETI na Malcie.
  2. Mobilności:

 

09.07.2018 – 20.07.2018 mobilność nauczycielki języka angielskiego Elwiry Wiśniewskiej – udział w  kursie metodycznym: Active Methodology with ICT w Edinburgh School of English w Edynburgu w Szkocji.

 

16.07. 2018 – 27.07.2018 mobilność 2 członków kadry ZSGH:

Wicedyrektor szkoły Beata Wilimberg – Jankowska wzięła udział w kursie języka angielskiego dla kadry zarządzającej:   Fluency and English Language Development  and Professional Communication Skills for Educational Management Staff w szkole ETI w St.Julian’s na Malcie:.

Sekretarka szkoły Agata Kowalczyk wzięła udział w kursie języka angielskiego dla pracowników administracji: Fluency & English Language Development for  Educational Adminstrative Staff w szkole ETI w St.Julian’s na Malcie.

 

30.07. 2018 – 10.08.2018 mobilność nauczycielki języka niemieckiego Agnieszki Klukowskiej – udział w kursie metodycznym: Intensivsprachkurs Deutsch und FortbildungTablets,Apps und Web 2.0 im Deutschunterricht w  Düsseldorfie w Niemczech.

 

 

30.07. 2018 – 10.08.2018 mobilność trzech nauczycieli przedmiotów zawodowych Anny Hołoweńko, Marioli Kołacz oraz Doroty Rasińskiej: kurs języka angielskiego:

Fluency & English Language Development for Teachers w szkole ETI w St.Julian’s na Malcie.

06.08.201817.08.2018 udział nauczycielki języka angielskiego w kursie metodycznym: Using ICT in Teaching English as a Foreign Language w szkole WE BRIDGE ACADEMY w Cardiff w Walii (Zjednoczone Królestwo).

„Profesjonalny nauczyciel kształci się przez całe życie” - rekrutacja nauczycieli do udziału w projekcie


Ruszyła rekrutacja nauczycieli do udziału w projekcie „Profesjonalny nauczyciel kształci się przez całe życie” numer projektu: 2017-1-PL01-KA101-038118 w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” programu Erasmus+, sektora Edukacja szkolna.  Szczegóły w zakładce projektu.


 

Projekt Erasmus+ nr: 2017-1-PL01-KA101-038118

Tytuł: Profesjonalny nauczyciel kształci się przez całe życie.

Realizowany przez Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich Al. Legionów7 w Gdańsku.

Projekt w ramach programu Erasmus+, w ramach Akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna.

Przyznana kwota całkowita dofinansowania wynosi 32 847 euro.

1).Projekt jest skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka angielskiego zawodowego oraz języka niemieckiego zawodowego, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz kadry zarządzającej i pracowników administracji szkoły ZSGH.

W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie:

trzech nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy będą uczestniczyć w kursie języka angielskiego w szkole językowej na Malcie,

pięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych, wyłonionych spośród nauczycieli przedmiotów: pracownia usług gastronomicznych, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracownia obsługi konsumenta, organizacja usług gastronomicznych, usługi kelnerskie oraz zasady żywienia człowieka. Zakwalifikowani nauczyciele wezmą udział w szkoleniu zawodowym w  akademii kulinarnej Javiera Vilcheza w Granadzie,

trzech nauczycieli przedmiotów zawodowych: pracownia usług gastronomicznych, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracownia obsługi konsumenta, organizacja usług gastronomicznych, usługi kelnerskie oraz wyposażenie i bezpieczeństwo pracy Zakwalifikowani nauczyciele wezmą udział w mobilności job shadowing, polegającej na obserwacji pracy szkoły Hurtado de Mendoza w Granadzie,

dwóch nauczycieli języka angielskiego zawodowego oraz jeden nauczyciel języka niemieckiego zawodowego, którzy wezmą udział kursach metodycznych z zakresu wykorzystania technologii informatycznej w nauczaniu jęz. obcych w szkołach w Edynburgu, Cardiff oraz Dusseldorfie,

jeden wicedyrektor szkoły, który weźmie udział w  dwutygodniowym kursie specjalistycznym: zarządzanie placówkami oświatowym w jęz. angielskim na poziomie B1 w szkole językowej na Malcie.

jeden pracownik sekretariatu szkoły ZSGH, który weźmie udział w kursie specjalistycznym w języku angielskim dla pracowników administracji.

2.) Cele projektu:

  1. Wyposażenie nauczycieli przedmiotów zawodowych w umiejętności posługiwania się językiem angielskim
  2. Podniesienie kompetencji języka angielskiego oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się jęz. angielskim przez kadrę zarządzającą oraz pracowników administracji
  3. Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli języków obcych w zakresie innowacyjnych i skutecznych metod wykorzystujących technologię informatyczną w nauczaniu jęz. angielskiego i niemieckiego
  4. Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych

3.) Okres trwania projektu

  • Czas trwania 21 miesięcy
  • Data rozpoczęcia: 2017-06-01
  • Data zakończenia: 2019-02-28

  więcej informacji w portalu dla nauczycieli ZSGH Gdańsk

ZSGH Gdańsk